Budi bolji :
Ljudski i kršćanski razvoj

Tako se s projektom BeLeader nudi učenicima, koji to žele, da unaprijede svoju ljudsku i kršćansku formaciju pomoću različitih formativnih aktivnosti (razgovori, rad na vrlinama, mentorstvu itd.) Naravno, na tom polju vodeću ulogu uvijek ima obitelj, a škola samo teži da doprinese tom nastojanju, nadopunjujući formaciju koju već imaju u obiteljskom okruženju.

Želiš bolje
upoznati program?