Budi lider
Razvoj kompetencija

BeLeader predlaže 15 specifičnih kompetencija koji treba razvijati kod učenika tijekom školovanja (timski rad, rješavanje problema, sposobnost komuniciranja, itd.)

“S tim se želi potaknuti zrelost učenika, olakšati im razvoj samospoznaje i refleksije o vlastitom učenja (metakognicija).

Sve to s ciljem da učenici prepoznaju svoju svrhu u društvu, tako da teže ostvarenju pozitivnog utjecaj u svom okruženju.”

Želiš bolje
upoznati program?